Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

στη Στέγη Χορού Λευκωσίας

Πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ανεξάρτητους/ες καλλιτέχνες/ιδες χορού για θέση στο ΔΣ της Στέγης Χορού Λευκωσίας

  • από

Τα τακτικά μέλη της ΣΧ Λευκωσίας (Ασώματες Δυνάμεις, Ομάδα Χορού Σέλας, Echo Arts Living Center, Dance Gate Lefkosia-Cyprus) ανακοινώνουν πρόσκληση ενδιαφέροντος προς ανεξάρτητους/ες καλλιτέχνες/ιδες χορού για θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΧ Λευκωσίας.
Δεχόμαστε αιτήσεις από άτομα από το ευρύ πεδίο του χορού (χορευτές/ χορεύτριες, χορογράφους, performers, σωματικό θέατρο κτλ). Από τις αιτήσεις θα επιλεγεί ένα άτομο.

Τα άτομα για να μπορούν να αιτηθούν, θα πρέπει να πληρούν τα πιο κάτω κριτήρια:

  • Πτυχίο/Δίπλωμα Χορού (ή Παραστατικών Τεχνών)
  • Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρίας στον τομέα του χορού
  • Να έχουν ως καλλιτεχνική τους βάση την Λευκωσία
  • Να μην έχουν δικό τους εγγεγραμμένο σωματείο/εταιρία χορού στον έφορο εταιρειών

Το επιλεγμένο άτομο θα πρέπει να είναι παρών σε όλες τις συνεδριάσεις, να συμμετέχει ενεργά, να ψηφίζει και να λαμβάνει ευθύνη για τις αποφάσεις του ΔΣ. Η θητεία του επιλεγμένου ατόμου θα είναι από τον Φλεβάρη 2024 μέχρι τον Φλεβάρη 2026. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος παρακαλούμε στείλτε τις πιο κάτω πληροφορίες στο info@dancehouselefkosia.com με θέμα ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΧ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ μέχρι την Παρασκευή, 9 Φλεβάρη 2024:

  • Προσωπικά Στοιχεία (Όνομα, τηλέφωνο, email, διεύθυνση)
  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Σύντομο καλλιτεχνικό σημείωμα επεξηγώντας γιατί θέλουν να συμμετάσχουν στο ΔΣ της Στέγης και τι έχουν να προσφέρουν με τη συμμετοχή τους (μέχρι 300 λέξεις)

Εκπρόσωποι των τακτικών μελών θα μελετήσουν τις αιτήσεις και θα απαντήσουν μέσω email για την απόφασή τους μέχρι την Τρίτη, 20 Φλεβάρη 2024. Σημειώνεται πως η 1η συνάντηση του συμβουλίου θα γίνει την Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2024. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στο 22780960 ή στο info@dancehouselefkosia.com