Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Στέγη Χορού Λευκωσίας

OPEN CALL | Artists in Process: Alive | Προθεσμία αιτήσεων: 18 Απρίλη 2022

  • από

Artists in Process : Alive
Στέγη Χορού Λευκωσίας
Αυγ- Δεκ 2022
Προθεσμία Αιτήσεων: 18 Απρίλη 2022

ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα φιλοξενιών σε επιμέλεια και διοργάνωση Στέγης Χορού Λευκωσίας που εστιάζει στην διαδικασία της δημιουργίας ως μια ζωντανή δομή που χρειάζεται προσοχή, φροντίδα και αφοσίωση. Η Στέγη προσκαλεί καλλιτέχνες με ανάγκη να κρατήσουν την πρακτική τ@ς ζωντανή χρησιμοποιώντας το πλαίσιο που προτείνεται για να εξερευνήσουν, προκαλέσουν και αναπτύξουν την έρευνα τ@ς.
Καλωσορίζουμε αιτήσεις από διαφορετικών πεδίων καλλιτέχνες με βάση τ@ς την Κύπρο και ενδιαφέρον στην κίνηση, το σώμα και τη χορογραφία.

Artists in Process : Alive χωρίζεται σε τρία μέρη. Η συμμετοχή σε όλα τα μέρη είναι υποχρεωτική για όλα τα επιλεγμένα άτομα:
*** Θα υπάρχει και μια εισαγωγική συνάντηση με τη Στέγη τον Ιούνη και μια συμπληρωματική συνάντηση τον Οκτώβριο σχετικά με τα πρακτικά θέματα του προγράμματος. Οι ημερομηνίες για τις συναντήσεις θα αποφασιστούν σε συνεννόηση με τ@ς καλλιτέχνες ***

1ο ΜΕΡΟΣ:
27 Αυγ - 3 Σεπ: Εργαστήρι με τη Mary Nunan 10:00 -14:00
3 Σεπ: Glimpses (Ανοικτή Παρουσίαση)
4 Σεπ: Brunch με ανατροφοδότηση

Εργαστήρι με τη Mary Nunan
Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, θα δοθεί έμφαση στη διαδικασία της δημιουργίας σόλο δουλειάς. Θα γίνει αναγνώριση κάποιων γενικών δυσκολιών που προκύπτουν στα διάφορα στάδια της δημιουργικής διαδικασίας και θα συζητηθούν/δουλευτούν τρόποι και μέθοδοι για να βοηθήσουν να ξεπεραστούν. Επίσης, η Nunan θα έχει προσωπικές συναντήσεις με κάθε καλλιτέχνη σχετικά με την προσωπική τ@ διαδικασία και τις ανάγκες και δυσκολίες που προκύπτουν. Ο ρόλος της μέντορας θα είναι να στηρίξει κάθε καλλιτέχνη να ξεκαθαρίσει και να φιλτράρει τις ιδέες τ@ και να απαντήσει στη φόρμα και το περιεχόμενο της επερχόμενης τ@ δουλειάς.
Το απόγευμα θα υπάρχει ελεύθερος χρόνος για προσωπική έρευνα.

Glimpses (Ανοικτή Παρουσίαση):
Οι καλλιτέχνες θα έχουν μια πρώτη παρουσίαση 10-20 λεπτών σε μορφή που θα αποφασίσουν οι ίδι@, ανάλογα με την έρευνά τ@ς. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαίτηση ως προς το ύφος της παρουσίασης, αντιθέτως οι καλλιτέχνες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο πλαίσιο και εκδήλωση για το δικό τ@ς όφελος, έρευνα και πρακτική.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα χωρίς κάποια τεχνική υποστήριξη.

Brunch ανατροφοδότησης:
Το Brunch θα λειτουργήσει σαν ένα κλείσιμο του πρώτου μέρους του προγράμματος μαζί με συζήτηση/ανατροφοδότηση με επιλεγμένα άτομα που θα προσκληθούν μετά από συνεννόηση με τ@ς φιλοξενούμεν@ς καλλιτέχνες.

ΜΕΡΟΣ 2:
4 - 8 Οκτ: Do you Speak Dance? με τον Χρήστο Πολυμενάκο (10:00-14:00)
Masterclass για τη λεκτική επικοινωνία δημιουργικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων με επίκεντρο τον χορό και το σώμα με τη μέθοδο body/word – Performance Writing του Χρήστου Πολυμενάκου.
Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εργαστούν πάνω σε τρέχοντα, μελλοντικά ή παρελθοντικά εγχειρήματα τους τα οποία αφορούν στην επικοινωνία χορογραφικής έρευνας, εκπαιδευτικής δράσης ή δημιουργίας.
Βασίζεται σε πρωτότυπο μοντέλο δραματουργικής ανάλυσης, εργαλεία, πρακτικές ασκήσεις και θεωρητικές αναφορές της μεθόδου body/word – Performance Writing η οποία έχει εφαρμοστεί στην έρευνα, την εκπαίδευση και τη δημιουργία σε ανάλογα εγχειρήματα στην Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μεγάλη Βρετανία, τη Σλοβενία και διαδικτυακά.
Το πρότυπο έχει εξελιχθεί μέσα από θεωρητική και πρακτική έρευνα στα αντικείμενα της δραματουργίας, της δημιουργίας και της δημοσιογραφίας περί την χορογραφική έρευνα, εκπαίδευση και δημιουργία από το 2000. Τα εργαλεία καλλιεργούν την ικανότητα να μεταφράζουμε την εφήμερη και διαφεύγουσα τέχνη του χορού σε λέξεις, στα διαφορετικά στάδια εξέλιξης των εγχειρημάτων και όταν απευθυνόμαστε σε διαφορετικά κοινά, εξειδικευμένα και ευρύτερα. Επιπλέον, η μέθοδος προτείνει τη δραματουργία ως εξατομικευμένη πολυτροπική λειτουργία, η οποία μπορεί να εξάπτει τη φαντασία και το συναίσθημα με εργαλεία από διαφορετικά πεδία επιστημονικής και καλλιτεχνικής έρευνας.

ΜΕΡΟΣ 3:
3 – 4 Δεκ: Τελική Παρουσίαση
Τελική παρουσίαση του προγράμματος μαζί με ανοικτή συζήτηση με τ@ς καλλιτέχνες σχετικά με τη διαδικασία και την έρευνά τ@ς. Αντίστοιχα με την πρώτη παρουσίαση, οι καλλιτέχνες ενθαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν το προτεινόμενο πλαίσιο ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της έρευνάς τ@ς. Παράλληλα με την παρουσίαση, θα έχουμε ανοικτή συζήτηση/συνέντευξή σχετικά με την πρακτική και την εξέλιξή τ@ς στο πρόγραμμα Artists in Process: Alive. H δομή της συζήτησης/συνέντευξής θα αποφασιστεί σε συνεννόηση με τ@ς καλλιτέχνες τον Οκτώβριο.

Οφέλη:
Τα επιλεγμένα άτομα θα λάβουν αμοιβή 500€, δωρεάν συμμετοχή στα δύο εργαστήρια, 45 ώρες δωρεάν χρήση της Στέγης μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου για έρευνα, και μια διαδικτυακή συνάντηση με τη μέντορα. Η συμμετοχή σε όλα τα μέρη του προγράμματος είναι υποχρεωτική.

Αίτηση
Παρακαλώ στείλτε τις πιο κάτω πληροφορίες στο info@dancehouselefkosia.com με θέμα ARTISTS IN PROCESS: ALIVE – APPLICATION μέχρι τη Δευτέρα, 18 Απρίλη.

(Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί στα αγγλικά. Για δυσκολίες στη μετάφραση παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@dancehouselefkosia.com):
• Όνομα:
• Email:
• Τηλέφωνο:
• Βιογραφικό:
• Ιστοσελίδα (προεραιτικά)
• Οπτικο-ακουστικό υλικό (προαιρετικά):
• Σύνδεσμος βίντεο από προηγούμενες δουλειές (προαιρετικά):
• Περιγραφή/Πρόταση (μέχρι 200 λέξεις):
• Τι σας ενδιαφέρει να δουλέψετε/εξερευνήσετε κατά τη διάρκεια του προγράμματος φιλοξενιών; (μέχρι 100 λέξεις):